Solutions for the future.

Grow smarter in a week!

Smart City Weekin konferenssi järjestetään täysin virtuaalisesti. Tapahtuma luo mahdollisuuden kansainvälisten verkostojen kohtaamiselle, uuden tiedon jakamiselle ja yhdessä tekemiselle. Kansainvälisesti kehitetyt ratkaisut luovat pohjan tulevaisuuden ratkaisuille, jotka mahdollistavat taas uusien ratkaisujen syntymisen älykaupunkikehityksen monipuolisille ulottuvuuksille. Kehityshankkeiden kautta ratkaisuja voidaan jalkauttaa eteenpäin ja hyödyntää kehitystyön oppeja jokaisen kaupungin tarpeisiin.

Smart Cities Future
 • How covid affects cities?
 • What is changing in smart city development?
 • Whether the solutions made are useful for people?
Showcasing solutions
 • Introducing real solutions for covid & life after covid
 • Affects for cities decision making
 • What information is needed to share and what information is needed to get
Networking
 • New methods for networks & ecosystem development
 • How networks can ease the transition
 • Meet the city deputies
 • Theme discussions
Re-iventing work, living
and companies needs
 • Transition over weekend – how Tampere react when covid strike to schools
 • Future effects for work, schools, mobility, health
 • What companies are looking for now and needs for employees
Security and connectivity
 • Data use & cities role in privacy control
 • Smart City IoT platform purchase process – insights by Stockholm and Tampere
 • Smart and secure video surveillance
Sustainable Smart Traffic
 • Autonomous driving
 • Solutions from Fabulous, Sensible4, Show, Unikie pilots (BMW)
 • Legistlation of sustainable automated driving
 • Digital infrastructure; Digital twin, HD maps, Arcade project
Sustainable future
 • Cities role in carbon neutrality
 • Carbon Neutral Tampere 2030 Roadmap
 • Climate partnership model for businesses and communities
People first
 • Involving citizens
 • Tampere Challenge
Healthtech: a driver for
healthcare data revolution
Tampere Start-up ecosystem creating new possibilities
Media City Tampere
Opportunities for talents

Virtuaalikonferenssi esittelee ratkaisuja kaupunkien tulevaisuuteen.

Vallitseva muutostila Covid-19-pandemian vaikutuksista maailmaamme luo entistä vahvemman perustan älykkäiden kaupunkien yhteiseen kehittämiseen. Uudet tavat oppia, työskennellä, urheilla ja liikkua tulevat olemaan entistä vahvemmin mukana jokaisen arjessa. Pandemia haastaa meitä löytämään uusia ratkaisuja ja miettimään, miten tulevaisuudessa haluamme elää.

TSCW2021 konferenssi järjestetään virtuaalisesti 25.–28.1.2021. Tapahtumaviikolla keskustellaan älykaupunkikehityksen tulevaisuuden suuntauksista ja Covid-19-pandemian vaikutuksista. Tapahtumakokonaisuus esittelee ratkaisuja niin kaupunkien päättäjille, suunnittelijoille ja kehittäjille kuin yrityksillekin. 

Kuva: Mirella Mellonmaa / Business Tampere

Five men sitting on the stage in a panel
People enjoying a sunny day in a park

Joustava kaupunki ottaa asukkaat huomioon ja mukaan kehittämiseen.

Tampereen kaupunkiseutu luo monipuolisen kasvuympäristön ihmisille ja yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. Vehreän luonnon ympäröivän urbaanin keskustan ympärille rakentuu innovatiivisten ratkaisujen kautta älykäs kaupunkiseutu.

Tampere tähtää älykaupunkikehityksen kärkeen ja haluaa tulla maailmalla tunnetuksi joustavana ja älykkäänä kaupunkina, jossa asukkaat otetaan huomioon. Kaupunkiseutu pyrkii olemaan ennen kaikkea älykkäiden palveluiden testialusta, joka toiminnallaan edesauttaa yritys- ja innovaatioverkostojen toimintaa sekä osallistaa ihmisiä mukaan älykaupungin kehittämiseen.

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere