Yhteistyökumppanit.

Tampere Smart City Week toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa.

Tampere Smart City Week sitoo verkostot yhteen ja luo puitteet kansainvälisille kohtaamisille

Covid-pandemian tuomien muutosten myötä, jokainen kaupunki ja yritys ovat uusien haasteiden edessä, jolloin toimialojen rajat ylittävä yhteistyö korostuu entisestään. Tampere Smart City Week luo puitteet kansainvälisille kohtaamisille, uuden tiedon jakamiselle ja yhdessä tekemiselle.

”Haluamme vahvistaa verkostojemme välistä yhteistyötä, joka korostuu uudenlaisessa arjessa ja esitellä Tampereen seudun älykkäitä ratkaisuja sekä mahdollisuuksia tulevaisuuden tarpeiden edessä.”

– Teppo Rantanen,
Johtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, Tampereen kaupunki

Tampere-talo

Ratkaisuja älykkääseen kaupunkiin?

Haluatteko yrityksenne esiin virtuaalikonferenssissa?

Tampere Smart City Week tarjoaa monia mahdollisuuksia näkyvyyden, tiedon ja kohtaamisten kasvattamiseen. Tapahtuman kautta erikokoiset yritykset voivat edistää liiketoimintaansa, kehittää ja testata uusia ratkaisujaan, jakaa kiinnostavaa tietoa sekä verkostoitua asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Ota yhteyttä!
Koordinaattori, Katri Schulze

0400 765 552, katri.schulze@businesstampere.com

Pääyhteistyökumppanit.

Kehittäminen on yhteistyötä.
Tampereen yliopisto - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen korkeakouluyhteisö on mukana jakamassa viimeisintä tietoa tutkimuksista ja yhteistyöhankkeiden tuloksista. Tampereen yliopisto koordinoi myös Tieteen päivät

Business Tampere edistää investointeja ja luo parempaa ympäristöä Tampereen kaupunkiseudun yritystoiminnalle. Tapahtuman keskiössä yritysyhteistyö ja verkostojen ekosysteemien kehittäminen.

Tampereen Kauppakamari on tiiviisti mukana yritysyhteistyössä ja järjestää Tampere Business Forumin yhdessä kaupungin kanssa.

 

Yhteistyökumppanit.

Kehittäminen on yhteistyötä.