Tulevaisuuden älykaupunki on inhimillinen mutta tehokas

Älykaupunki voidaan nähdä kokonaisuutena, jossa teknologia tukee kaupunkeja niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tulevaisuuden älykaupunki on inhimillinen ja tiedolla johdettu. Älykaupungin onnistumista mitataan sekä yksilötason hyvinvoinnin että yhteisötason elinvoimaisuuden mittareilla. Näitä mittareita ja niihin vaikuttavia tietoja käytetään tulevaisuuden älykaupungin ja sen alueella tuotettavien palveluiden johtamiseen.

On lukuisia älykkäitä ratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa tai tekevät kaupunkilaisten asioinnista helpompaa. Tämä ei kuitenkaan riitä, tai ole edes se polku, jota halutaan kulkea. Fokusta tulee siirtää pistemäisistä ratkaisuista kokonaisen ekosysteemin luomiseen: luodaan innovoinnille puitteet, nopeutetaan ratkaisujen tuomista käytäntöön, luodaan yhdessä kokonaisuutta – ja pidetään käyttäjä keskiössä.

Älykaupunki vaatii infrastruktuuria. Leijonanosa älykkäiden ratkaisuiden tarvitsemasta infrastruktuurista on kuitenkin geneeristä, useiden ratkaisuiden käytettävää. Muutosvauhdin kasvaessa ei ole tehokasta luoda useita samankaltaisia toiminnallisuuksia yhtäaikaisesti. Teknologia ei saa olla ajuri, vaan sen tulee olla mahdollistaja. Hyvin luotu digitaalinen koneisto antaa mahdollisuudet keskittyä yhteisön osaamisen ytimeen: hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden parantamiseen.

Kaupunki ja sen työntekijät eivät vastaa tulevaisuuden älykaupungin rakentamisesta yksin, vaan älykaupunki rakentuu ekosysteemiksi, jossa eri osapuolet – kaupunkiorganisaatio, kaupunkilaiset ja kaupungissa toimivat organisaatiot – vuorovaikuttavat keskenään. Vuorovaikutus perustuu yhteisiin normeihin, joilla varmistetaan tasapuolinen kohtelu ja saadaan hyödyt tehokkaasti esille. 

Älykaupunki on siis ennen kaikkea inhimillinen ja asukaslähtöinen. Eri datalähteiden tuottama data mahdollistaa kirkkaamman asukasymmärryksen sekä palveluita tuottavan ekosysteemin luomisen. Näin saavutetaan aiempaa parempi asukaskokemus ja kyetään saavuttamaan kaupungin omat tavoitteet.

Tutustu kuinka CGI auttaa asiakkaitaan matkalla kohti älykaupunkia: https://www.cgi.com/fi/fi/kunnat