Scenery from the Uros Live construction

Tampere tähtää älykaupunkikehityksen kärkeen

Tampere haluaa tulla maailmalla tunnetuksi joustavana ja älykkäänä kaupunkina, jossa asukkaat otetaan huomioon. Kaupunkiseutu pyrkii olemaan ennen kaikkea älykkäiden palveluiden testialusta, joka toiminnallaan edesauttaa yritys- ja innovaatioverkostojen toimintaa sekä osallistaa ihmiset mukaan älykaupungin kehittämiseen.

Tampereella testialustat ovat joko fyysisiä toimintaympäristöjä, kuten kaupunginosia, joissa kestävät ja älykkäät ratkaisut helpottavat asukkaiden päivittäistä elämää tai teknologia-alustoja, joissa kaupunki, yliopistot ja yritykset voivat testata ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Ne aktivoivat uusia käyttäjäryhmiä, kuten opiskelijoita ja muita osaajia, kuntalaisia ja palveluiden hyödyntäjiä. Yrityksille alustat tarjoavat tilaisuuden saada omia ideoitaan esille ja jalostaa niitä eteenpäin liiketoiminnaksi ja referensseiksi kansainvälisille markkinoille.

Esimerkkejä yhteiskehittämisen teknologia-alustoista Tampereella ovat 5G-testialue Hervannassa autonomisen liikkumisen ratkaisujen testaamiseen sekä IoT-alusta Viinikassa. Iot-alusta mahdollistaa tehokkaamman tiedon ja tekoälyn hyödyntämisen sekä uudenlaiset palvelut tai LoRaWAN verkkoälypalveluiden tuottamisen akkukäyttöisten, kustannustehokkaiden anturien avulla.

Esimerkkejä kaupunkialustoista ovat mm. Hiedanrannan aktiivinen yhteisö, jossa yhteiskehittäminen ja kiertotalous kukoistavat. Härmälänrannassa sijaitsee mielenkiintoinen energiakonsepti, joka perustuu muun muassa aurinkoenergiaan, kauko-ohjattuun energiankulutukseen, älykkääseen katuvalaistukseen ja sähköautojen jakamisjärjestelmään. Lisäksi Isokuusen alue Vuoreksen kaupunginosassa ohjaa puurakentamisen pariin.

Uudenlaiset palvelut ja kokeilut edesauttavat myös kaupungin omia tavoitteita esimerkiksi sujuvamman palvelutarjonnan tai hiilineutraaliuden suhteen. Lisäksi, on tärkeää tuoda palveluita, tuotteita ja prosesseja kehittävät tahot sekä näiden palveluiden käyttäjät yhteen.

Lisätietoja Tampereen älykaupunkikehityksestä smarttampere.fi

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere